GID

Global Intelligent Development International Company

Established in 2018, operates shipping business and international trade related business.

Representative: Tsai, Hsin Ching

TEL: 02 2422 0009

FAX: 02 2426 0510

Tax ID: 54591054

Address: 3F., No. 12, Zhongzheng Rd., Zhongzheng Dist., Keelung

                  City 202, Taiwan (R.O.C.)

Taichung Branch Office

TEL: 04 2656 8506

FAX: 04 2656 8510

Tax ID: 83765298

Address: 4F.-6, No. 82-1, Bade Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435,     

                  Taiwan (R.O.C.)